Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

Hoạt động cộng đồng
02/03/2023
Thương hiệu Sorbitol do SOFAVI sản xuất
26/06/2022
Công ty SOFAVI “Vững tay chèo” vượt qua khó khăn, đạt mục tiêu kinh doanh, sản xuất hiệu quả trong đại dịch Covid-19
21/08/2021
SOFAVI thực hiện giải pháp “3 tại chỗ” – duy trì hiệu quả sản xuất trong đại dịch Covid-19
20/08/2021
Báo cáo kết quả nghiên cứu độ ổn định sản phẩm
16/08/2021
Áp dụng chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm sorbitol từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia
28/08/2018
Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng hóa chất Sorbitol
19/07/2018
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng chống bán phá giá tạm thời sản phẩm sorbitol
19/07/2018
Liên hệ