Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

Khách hàng &
Đối tác tiêu biểu

SOFAVI vinh dự có cơ hội hợp tác và đồng hành với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế. Dưới đây là một số đối tác và khách hàng tiêu biểu của chúng tôi.

Liên hệ