Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

Trung tâm kỹ thuật

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D)

Dựa trên chiến lược phát triển của SOFAVI cùng với sứ mệnh ‘trở thành một phần của ngành thực phẩm, dược phẩm tại việt Nam’, chúng tôi đang nâng cao năng lực thị trường của mình bằng một cách tiếp cận đổi mới. Chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu độc lập với sự kết hợp của sản xuất để không ngừng cống hiến cho việc đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm và nghiên cứu trong các ứng dụng cơ bản.

Trung tâm R&D của SOFAVI có thiết bị và phòng thí nghiệm hiện đại. Chúng tôi phát triển mạnh mẽ công nghệ sản xuất sorbitol thân thiện với môi trường và các sản phẩm sorbitol có lợi cho sức khỏe của con người. Phục vụ mục tiêu “Sản xuất xanh” (GM) và khái niệm “Việt Nam khỏe mạnh”, được chính phủ Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, chúng tôi cam kết mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, nâng cao ngành công nghiệp sản xuất sorbitol và lợi ích quốc gia.

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Trung tâm kiểm tra chất lượng sản phẩm

Trung tâm kiểm tra chất lượng sản phẩm của SOFAVI được trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến và được công nhận trên toàn quốc là phòng thử nghiệm chính thức. Thúc đẩy phía trước với những nỗ lực toàn diện, cơ sở vật chất, trình độ quản lý và khả năng kiểm tra của chúng tôi đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Với phòng thí nghiệm của chúng tôi đủ năng lực để thực hiện các dự án thử nghiệm tương ứng, các báo cáo thử nghiệm của chúng tôi được thừa nhận và đủ điều kiện phê duyệt ở cấp độ toàn cầu.

Liên hệ