Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

Yêu cầu báo giá

Vui lòng điền thông tin chi tiết của bạn dưới đây, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc email trong vòng 24-48h với các đề xuất phù hợp cho bạn.

Bạn có yêu cầu gì đặc biệt không?

Hãy cho chúng tôi biết về loại sản phẩm bạn cần hay mục đích sử dụng của bạn. Đặc biệt, những loại sản phẩm, dùng trong sản xuất sản phẩm gì mà bạn dự định, các hoạt động bạn muốn làm hoặc bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào bạn cần.

Cần hỗ trợ?

Our Client Care Managers Are On Call 24/7 To Answer Your Question.
Company Profile

Download (3.5MB)

Liên hệ