Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

Hoạt động cộng đồng

Công đoàn Đoàn thể Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ, trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tham gia các hoạt động phong trào gây quỹ, bảo vệ gìn giữ môi trường địa phương và các hoạt động an sinh xã hội…

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ công nhân viên SOFAVI còn được tham gia các hoạt động huấn luyện ISO, 5S, phòng cháy chữa cháy do BQL Công Đoàn các khu công nghiệp tổ chức định kỳ thường xuyên…

Liên hệ