Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng chống bán phá giá tạm thời sản phẩm sorbitol

Cục Phòng vệ thương mại vừa có thông báo đến các doanh nghiệp xem xét nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sorbitol.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa có thông báo đến các doanh nghiệp xem xét nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời (vụ việc AD14) đối với một số sản phẩm sorbitol (một dạng đường thay thế hay chất dinh dưỡng) có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Hồ sơ bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Đồng thời, căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Hồ sơ đề nghị miễn trừ gửi tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 8/8/2021.

Trước đó, ngày 6/7/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1719/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia (mã số vụ việc: AD14).

Một số sản phẩm sorbitol bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời thuộc các mã HS: 2905.44.00 và 3824.60.00.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT), Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc một trong các trường hợp: hàng hóa trong nước không sản xuất được; hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được.

Cùng đó là hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước; hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường; hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước; hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác.

Vì vậy, căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Cục Phòng vệ thương mại thông báo để các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện trên xem xét nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia./.

Theo BNews

Liên hệ