Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

Phiếu đăng ký ứng tuyển

Đăng ký ứng tuyển!
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để hoàn tất đăng ký

Cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ trực tiếp đến phòng Hành chính nhân sự để được tư vấn.
Các bước xử lý hồ sơ ứng viên
  1. Tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ ứng viên.
  2. Liên hệ trao đổi và sắp xếp buổi phỏng vấn.
  3. Đánh giá kết quả phỏng vấn.
  4. Liên hệ ứng viên thông báo kết quả phỏng vấn.
  5. Lưu hồ sơ.
Liên hệ